مردی بین گروه شیرهای وحشی - شبکه‌ما

کسی که دل و جرات بی نظیر می خواد و اینکه واقعا از جان خودش دیگه سیر شده باشه و دیگه نخواد تو این دنیا وجود...

مردی بین گروه شیرهای وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

کسی که دل و جرات بی نظیر می خواد و اینکه واقعا از جان خودش دیگه سیر شده باشه و دیگه نخواد تو این دنیا وجود داشته باشه مردی که در میان تعداد زیادی از شیر ها رفته و با شیرها خوشو بش میکنهه و با انها بازی و شوخی میکنه و کسی اصلا باورش نمیشه که این مرد واقعا رفته در بین شیرهای وحشی و خطرناک که ممکنه اونو زنده زنده بخورند واقعا چنین ادمهای را باید ستایش کرد و به قدرت خدا پی برد مردی که یکی یکی مره شیرها را بغل میکنه و با دستان خود انها را نوازش میکنه چون باید حیوانها را نوازش کرد