استقلال مالی زن اشتباست - شبکه‌ما

در این ویدیو کارشناس مذهبی صدا سیما از شبکه 3 می فرماید که هیچ زنی نباید استقلال اقتصادی داشته باشد و این اشتباست که زن...

استقلال مالی زن اشتباست

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو کارشناس مذهبی صدا سیما از شبکه 3 می فرماید که هیچ زنی نباید استقلال اقتصادی داشته باشد و این اشتباست که زن هایی که دکتر و مهندس و مشاور و استاد  هستند چقدر خوب هست که فیش حقوقی خود را به دست مردان خود بسپارند و از آن ها بخواهند که هر وقت احتیاج به پول داشتند آن ها بهشان لطف کنند و پول بدهند!

او می گوید که خدا می خواهد که زن همیشه وابسته به مردش باشد در همه مراحل اقتصادی که این یعنی ادبیات اسلامی و کمک به شوهرش می کند ولی دستور دین را پا بررویش نمی گذارد و دستور خدا و رسول و ائمه این هست که زود ازدواج کنید و کمک همسرانتان نیز بکنید و پول در بیاورید و آن را در اختیار همسرتان بگذارید که طبق دین به شما واگذار کنند!

گاهی در تلویزیون و جاهای مختلف حتی در مدرسه ها نیز می گویند که منت شوهر را نکشید و دست بر جیب خود باشید که این نیز اشتباست  و باید کار کنید و همه پول خود را در اختیار همسرتان بگذارید