مجسمه هایی با الهام از افلاطون در پاریس - شبکه‌ما

پاریس نمایشگاه بی پایان از هنر است که این را بسیاری در وصف این شهر گفته اند و آثار هنرمندی در این شهر می گوید...

مجسمه هایی با الهام از افلاطون در پاریس

دسته بندی ها:
توضیحات:

پاریس نمایشگاه بی پایان از هنر است که این را بسیاری در وصف این شهر گفته اند و آثار هنرمندی در این شهر می گوید که با الهام از افلاطون و با ساده کردن انسان توانسته به سادگی مطلق دست یابد و مجسمه های زیبایی را در این باره بسازد و در شهر پاریس عروس شهر ها پیاده سازی کند

او می گوید من عمیقا به دنبال زیبایی هستم و برای من زیبایی ضامن ماندگاری است و این در مورد روح امید هم صدق می کند که پاریس بهترین مکان برای نمایش این مجسمه هاست که در بسیاری از کارها قلم و کاغذ دیده می شود و ابزار فلاسفه ودر میان آن ها اشکالی از کبوتر ها

که او می گوید برای من کبوتر رابطه زمین و اسمان است و همچنین کبوتر برای من نماد یک عنصر هنری است که با تمام نماد هایی که با خود دارد از جمله صلح و رابطه ای که در تمام آثار هنری با خودش داشته و این آثار حدود 3 هفته دیگر در خیابان های پاریس می ماند و مردم را به تماشا وا می دارد