شبه شکار در ایران - شبکه‌ما

مسابقه جالب شبه شکار را برای اولین بار در ایران داریم که این یکی از رشته های تیر اندازی با کمان است که قبلا در...

شبه شکار در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

مسابقه جالب شبه شکار را برای اولین بار در ایران داریم که این یکی از رشته های تیر اندازی با کمان است که قبلا در کشور فعال نبوده است و مسابقات ازاد تیری دی و یا شبه شکار مسابقه ای است که در آن حیوانات به شکل فوم و با اندازه واقعی خود هدف تیر اندازان قرار می گیرد که بسیار جالب هم می باشد

حیوانات در اندازه طبیعی در جاهای مختلف نسبت به اقتضای محیط قرار می گیردند و این علاقمندان شکار بدون اسیب رساندن به شکار و حیوانات و محیط زیست باعث بقای محیط زیست و حیوانات می شوند و هیجان شکار را نیز تجربه می کنند

چون مسافت را نمی دانیم و وقتی تیر به هدف می خورد اعتماد به نفس بالایی به آنها می دهد و امتیازاتی نیز در آن ها تعبیه شده که امتیاز مرکز از همه بیشتر است و بجز نوک و دم حیوانات امتیازاتی خواهند گرفت که این کار باعث می شود خیلی ها به این کار شکار علاقه پیدا کنند و برای حضور در مسابقه شکار در انتالیا این افراد دارند حاضر می شوند