امید و ارزو - شبکه‌ما

ارزویتان چیست ؟ چه چیزی شما را به اشتیاق درون می اندازد و چه وضعیتی را برای خود مطلوب می دانید .

امید و ارزو

دسته بندی ها:
توضیحات:

ارزویتان چیست ؟ چه چیزی شما را به اشتیاق درون می اندازد و چه وضعیتی را برای خود مطلوب می دانید .در نظر بگیرید که خیلی از دانشجویانی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند برای مشاوره شغلی پیش من می ایند و از من می پرسند که من تحصیلاتم تمام شده ولی کوچک ترین ایده ای ندارم که می خواهم چه کار کنم

من هم همیشه از آن ها این سوال را می پرسم که اگر پول برای تو مطرح نبود دوست داشتی چه کاری را انجام بدهی و واقعا دوست داشتی که زندگیت را چگونه بگذرانی و این بسیار شگفت انگیز است که به طبع سیستم اموزشی حاکم بر دنیا بیشتر دانشجوها میگویند که من دوست دارم نقاش بشوم یا دوست دارم شاعر بشوم و یا دوست دارم نویسند و یا چیزهایی از قبیل بشویم

از انجایی که همه می دانند کسی نمی تواند از این راه ها پولی چندانی به دست بیاورد  در این ویدیو به شما می گوید که چگونه در زندگی امید داشته باشید و چگونه بر مشکلات فارغ شوید