حسن ریوندی و گزارش فوتبال - شبکه‌ما

از قدیم گفتن که خنده بر هر دردی دواست که ادمباید همیشه و بیشتر وقتا بخنده و از طنزها استفاده کنه و طنزهای را بخونه...

حسن ریوندی و گزارش فوتبال

دسته بندی ها:
توضیحات:

از قدیم گفتن که خنده بر هر دردی دواست که ادمباید همیشه و بیشتر وقتا بخنده و از طنزها استفاده کنه و طنزهای را بخونه و یا  ببینه که یکی از طنز پردازان ایران که باعث خنده ای زیادی برای مردم کشورمون شدند و طنزهای زیبایی اجرا می کنند اقای حسن ریوندی هستند که خیلی شاد و شوخ طبع هستند و در همه جا طنز و کنسرت اجرا میکنه که در این کنسرت و سالن در حال اجرا کردن طنزهای خود هست که به همه میگه کی استقلای هست و کی پرسپولیسی که در اخر برای همه گزارش فوتبال ایران را اجرا میکنه.