قاتل مار های کبرا - شبکه‌ما

مارها که همیشه خطرناک هستن  و در هر جای ممکنه وجود داشته باشند ممکنه در ابها و کوشهها و دشت ها و صحراها و در...

قاتل مار های کبرا

دسته بندی ها:
توضیحات:

مارها که همیشه خطرناک هستن  و در هر جای ممکنه وجود داشته باشند ممکنه در ابها و کوشهها و دشت ها و صحراها و در شهرها و خونه ها  و هر جای که ممکنه فکر کنی مارها هم ممکنه اونجاها باشند ولی از بین مارها که از همه مارها قوی تر و خشن تر و خطرناکتر و سمی هست میشه مارهای کبرا را نام برد که کمتر کسی میتونه به انها دست بزنه یا حمله کنه چون زود با زهر سمی خودش هرکسی رو از پا در بیاره ولی حیوانی اینجا وجود داره که قاتل تمام مارها و اللخصوص مارهای کبرا است که اینجا مار کبرا را ضربه فنی میکنه و شکار میکنه.