مبلمان - شبکه‌ما

فضای پذیرایی برای گفتگو و شنیدن حرف ها و گپ های خودمانی و خوردن و اشامیدن است فارغ از هر گونه موضوع بی ربط بنابراین...

مبلمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

فضای پذیرایی برای گفتگو و شنیدن حرف ها و گپ های خودمانی و خوردن و اشامیدن است فارغ از هر گونه موضوع بی ربط بنابراین نباید مبلمان را روبروی تلویزیون قرار دهیم و پذیرایی را تبدیل به یک سینمای کوچک خانگی کنیم باید در این اتاق همراه هم باشیم و با هم به بحث و گفتگو بپردازیم و خوش باشیم

نکته دیگر این است که مبل های اتاق نشیمن باید طوری کنار هم قرار بگیرد که میز یا مبل مانع حرکت شما نشود و باید سهل الوصول ه باشد و به راحتی بتوانیم بشینیم که می تواند به صورت ال شکل باشد و یا به صورت روبروی هم که می توانیم تضاد و مختلف رنگ ها را داشته باشیم که با هم نور را منعکس کنند و فضای زیباتری را ایجاد کنند

می توانیم مبل ها را طوری بچینیم که بتوانیم چهره های همدیگر را هنگام صحبت کردن به خوبی ببینیم و دسترسی به دیگر فضاهای خانه و تردد بین مبل ها راحت و اسان باشد که می توانید این مبل ها را به صورت مربع هم بچینید