جدال و نبرد سخت ببر با شیر نر - شبکه‌ما

شیر ها که از وحشی ترین حیوانهای حیات وحش است  و هیچ حیوونی نمیتونه با شیرها مقابله کنه فقط تنها حیواناتی مثل خودشان میتونند با...

جدال و نبرد سخت ببر با شیر نر

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیر ها که از وحشی ترین حیوانهای حیات وحش است  و هیچ حیوونی نمیتونه با شیرها مقابله کنه فقط تنها حیواناتی مثل خودشان میتونند با شیرها مقابله و نبرد کنند و از طرفی هم که ببر از قویترین و وحشی ترین حیوانهای وحشی و درنده است و ببر هم در میان حیوانات وحشی رقیبی نداره فقط حیوانی مثل شیر وحشی میتونه در برابر ببر ایستادگی کنه ولی هردو حیوان شیر و ببر از قدرت خارق العاده ای برحوردارند که در اینجا و باغ وحش نبرد سخت و خونین شیر با ببر را مشاهده می کنید که همدیگه را به قصد کشت میزنند