دوستی ببر با شیر نر - شبکه‌ما

حیوانات وحشی و همه حیواناتی که در حیات وحش زندگی می کنند به صورت وحشی و درندگی و کشت و کشتار زندگی میکنند که شیر...

دوستی ببر با شیر نر

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانات وحشی و همه حیواناتی که در حیات وحش زندگی می کنند به صورت وحشی و درندگی و کشت و کشتار زندگی میکنند که شیر ها در این میان فقط با شکار کردن حیوانات و کشت و کشتار زندگی میکنند و با همه حیوانات وحشی نبرد و جنگ می کنند و همیشه شیرها رقیب اصلی ببر ها محسوب می شوند که وقتی همدیگه رو می بینند زود به هم حمله می کنند و همدیگه رو به قصد کشت می زنند ولی در اینجا چیزی دیگه مشاهده می کنید که شیر و ببر با همدوست هستند و با هم بازی می کنند.