فالوده شیرازی در ایتالیا - شبکه‌ما

عطر و طعم عالی یک فالوده شیرازی یک بستنی فروش اصفهانی در رم ایاتلیایی ها را مجذوب خود کرده است که ایتالیا یی ها می...

فالوده شیرازی در ایتالیا

دسته بندی ها:
توضیحات:

عطر و طعم عالی یک فالوده شیرازی یک بستنی فروش اصفهانی در رم ایاتلیایی ها را مجذوب خود کرده است که ایتالیا یی ها می گویند با این که مغازه این فالوده فروشی به ما خیلی دور است ولی هر وقت که وقت کنم به این فالوده فروشی می ایم و فالوده می خرم و می خورم و در ضمن می گوید که برای خانه نیز همیشه نیم کیلو فالوده می خرد و به خانه هم می برد

این مرد که تا کنون چنددین جایزه در کشور را در سطح بستنی  سازی گرفته است که او در ابتدا بستنی فروش است و بعد از رفتن به شیراز فالوده شیرازی را نیز یاد گرفته و به کار گرفته و مردم می گویند با وجود اینکه بستنی ایتالیایی خیلی خوشمزه است ولی بستنی سنتی ایرانی یک چیز دیگری است

جالبی این ویدیو این جاست که با اینکه این فرد 32 سال از ایران دور بوده است اما هنوز هم لهجه اصفهانی دارد و حتی می گوید که ایتالیایی را نیز با لهجه اصفهانی حرف می زند که باعث افتحخار ماست


  • mehdi
    mehdi |

    ههه حتما اینجوری ایتالی حرف میزنه questo ès gelato di esfuhun