شعبده با بطری - شبکه‌ما

در این ویدیو یک اموزش شعبده بازی با بطری آب را داریم که همه ما حتما یکی از آنها در خانه داریم و یا اگر...

شعبده با بطری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو یک اموزش شعبده بازی با بطری آب را داریم که همه ما حتما یکی از آنها در خانه داریم و یا اگر نداریم می توانیم به راحتی با 500 تومان آن را تهیه کنیم که در واقع در این ویدیو ما اموزش نداریم و فقط یک شعبده بازی با بطری داریم که شاید با دید ن این ویدیو شما متوجه چگونگی آن بشوید

ابتدا مقداری از آب بطری را خالی می کند که نشان دهد که در این بطری آب وجود دارد و خالی نیست و سپس دستش را به جای در بطری می گذاری و ثانیه ای بعد بر می دارد و مثل این می شود که در بطری را بسته ایم و هیچ آبی دیگر از آن خارج نمی شود و سپس یک چیزی مانند سوزن را وارد آن می کند و سپس با بشکن او مقداری آب را که در بطری هست نیز خارج می شود و سوزن معلق در آب درون بطری می ماند

من نیز چگونگی این کار را متوجه نشدم که اگر شما فهمیدید به ما هم بگویید