ننه پیکاسو - شبکه‌ما

این خانوم که در خیابان های تهران و بیشتر در امامزاده حسن دیده می شود نقاشی می کشد و نقاشی های خود را می فروشد...

ننه پیکاسو

دسته بندی ها:
توضیحات:

این خانوم که در خیابان های تهران و بیشتر در امامزاده حسن دیده می شود نقاشی می کشد و نقاشی های خود را می فروشد و از این طریق کار و کاسبی می کند و خرج بچه هایش را در می اورد که او می گوید اسمش صنوبر محدوی است و حدود 9 سال است که نقاشی می کشد و رشید پور به او گفته ننه پیکاسو و این اسم در حال حاضر بر روی او مانده است

او می گوید که دارای 5 پسر و یک دختر می باشد و می گوید که مستاجر است و خرج زندگی اش زیاد است و باید خرج بچه هایش را در بیاورد که چقدر خوب که مانند خیلی ها گذایی نمی کند با اینکه نقاشی های او زیاد زیبا نیست ولی خیلی معروف شده و همه دیگر در تهران او را می شناسند و به هنر او احترام می گذاریند و از این رو که با شرف و ابرو کاسبی می کند به نوعی به او کمک می کنند که چقدر خوب اس که این پیرزن این هنر را برای کسب در امد خود استفاده می کند