اسید پاشی های اصفهان - شبکه‌ما

همان طور که می دانید این روزها اسید پاشی در اصفهان زیاد شده به طوری که عده ای می گویند این اسید پاشی ها در...

اسید پاشی های اصفهان

دسته بندی ها:
توضیحات:

همان طور که می دانید این روزها اسید پاشی در اصفهان زیاد شده به طوری که عده ای می گویند این اسید پاشی ها در تهران هم هست و به این دلیل می باشد که افراد بی حجاب در معرض خطر هستند و به نوعی برای مبارزه با بی حجابی است و هیچ کس دلیل اصلی این کار را نمیداند

پلیس می گوید که چهار نفر از آن ها را دستگیر کرده ایم و از بقیه خبری نداریم و می گوید که این کار آن ها جبران ناپذیر است و در حالی که این روزها دختران جوان ترجیح می دهند که در منزل بمانند و خارج از منزل نروند حتی برای کارهای ضروری چون همه مردم و حتی منار جنبان هم از ترس این روزها می لرزند

شیشه های همه خودرو ها می گویند این روز ها در اصفهان بالاست چون هر 4 اسید پاشی در اصفهان از طریق موتوری که دو سرنشین داشته و بر ماشین ها اسید را می پاشید ند بوده است و امیدواریم هر چه زودتر این افراد را بگیرند و اعدام کنند