در امد داعش - شبکه‌ما

این تراکتوراه در مرز میان ترکیه و مناطق تحت کنترل موسوم بر دولت اسلامی در سوریه ازادانه در حرکت هستند و بار آن ها فراورده...

در امد داعش

دسته بندی ها:
توضیحات:

این تراکتوراه در مرز میان ترکیه و مناطق تحت کنترل موسوم بر دولت اسلامی در سوریه ازادانه در حرکت هستند و بار آن ها فراورده های قاچاق نفتی است و امریکا روزانه در امد این افراد از قاچاق نفت را روزانه حدود 3 میلیون دلار براورد کرده است

نفت و فراورده هایی که به قیمت بسیار ارزان تر به فروش می رسد و این لوله های در تصویر برای قاچاق نفت از سوریه به ترکیه را نشان ممی دهد و مرزبانان ترکیه مسیر لوله های قاچچاق سوخت را پیدا کرده اند و اینجا در حال خراب کردن مسیر لوله ها در خاک ترکیه هستند

این گروه از خبر نگاران دست فروشانی را پیدا کرده اند که سوخت را دست فروشی می کنند که نمی دانند سوخت را از جا به دست می اورند ولی می گویند با داعش ارتباطی ندارند

داعش پمپ بنزین های خودش را دارد و این ها از داعشی ها سوخت می خرند و بعد قاچاق می کنند به ترکیه و می گویند که همه مدل تهدید می کنند و مجبورشان می کنند که با انها کار کنند