رفیق به این میگن - شبکه‌ما

چه در داستان ها و چه در واقعیت و چه در همه جا یا دیده اسم یا شنیده ایم که سگ و گربه دو دشمن...

رفیق به این میگن

دسته بندی ها:
توضیحات:

چه در داستان ها و چه در واقعیت و چه در همه جا یا دیده اسم یا شنیده ایم که سگ و گربه دو دشمن جانی هم دیگر هستند و وقتی دو نفر با هم دعوا می کنند نیز می گویند مانند سک و کربه به جان هم افتاده اند ولی در این ویدیو سگ و گربه ای را می بینیم که به هم عشق می ورزند و واقعا هم دیگر را دوست دارند و این سگ مانند فرزندش از این گربه محافظت می کند و همدیگر را بغل می کنند و با هم می خوایند و لیس می زنند و خیلی جالب هست و جالب تر این که این سگ و گربه چقدر تمیز هستند

هر دو با هم خسته می شوند ولی یکی نگهبانی می دهد تا دیگری به خواب رود و سپس توبت بعدی می شود و این سگ این گربه را خیلی ناز زیر پر و بال خود می گذاری تا جای گربه گرم و نرم باشد و خوابش برود و از ان جایی که گربه ها همیشه باهوش تر و فضول تر هستند و می شود گفت ترسو تر طفلی از ترس دوربین همش بیدار است و همش به دوربین نگاه می کند