تزئین موز - شبکه‌ما

امروز واستون موز داریم که تزئین کنیم و حالت کارتونی و کاریکاتوری به شکل دولفین هس و سعی می کنیم که از موز های صاف...

تزئین موز

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروز واستون موز داریم که تزئین کنیم و حالت کارتونی و کاریکاتوری به شکل دولفین هس و سعی می کنیم که از موز های صاف و یک دست استفاده می کنیم که رگ ها یا حال های سیاه نداشته باشد و موزی را که کمی حلالی است را انتخاب می کنیم و از قسمتی که به اصطلاح سر ساقه هست آن را جدا می کنیم

می گذاریم تا این منطقه برای نوکس باشد بعد خیلی راحت و ساده دهن آن را برش می زنیم تا باز شود و برای چشم این دلفین با چاقو یک گردی کوچک در میاوریم در دو طرف و پوست موز را جدا می کنیم و از لوبیای چشم بلبلی برای چشم این دلفین استفاده می کنیم و وارد حفره ای در چشمش می کنیم و فشار می دهیم که جایگزین می شود و سپس باله هایش را درست می کنیم که به صورت 7 باز می کنیم و خیلی کم فشار می دهیم که این کار را در دو طرف موز انجام می دهیم و اگر بخواهیم باله هایش بازتر بماند خلال چوبی ها را باز می کنیم و در جای بال هایش می گذاریم