تاپ ژورنالی - شبکه‌ما

برای اموزش تاپ ژورنالی مربع و مسلطیلی رسم می کنیم به صورت 6 تا 8 سانت کم می کنیم که خیلی لباسمان گشاد نشود و...

تاپ ژورنالی

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای اموزش تاپ ژورنالی مربع و مسلطیلی رسم می کنیم به صورت 6 تا 8 سانت کم می کنیم که خیلی لباسمان گشاد نشود و از پایین کار 70 سانت رو به بالا علامت می زنیم و در بالای کار عرض کار را نصف می کنیم و از 70 سانت به صورت کنبدی نصف می کنیم که قسمت بالای کار می شود بند تاپ ما که به صورت رمی یا دو بنده می توانیم استفاده کنیم که تاپ ما را نیز  می کنیم و از پایین می توانیم جمع کنیم

70 سانت علامت می زنیم و عرض کار را نصف می کنیم و به حالت گنبدی شکل قرینه این کار را رسم می کنیم که این کار بسیار ساده و راحت اموزش داده شده است که این می شود بند لباس ما که میتوانیم این را به چند روش استفاده کرد که پشت گردن می نوانیم ببندیم و می توانیم سمت یک شانه بببندیم و درزهای لباس را از دو طرف می دوزیم که اماده شود برای کش دوزی  که حالت چین کش بایستد و از حالت پایی کار روی دست می اندازیم و کش را محکم می کنیم که از زیر کار در نرود 


  • 13691369
    13691369 |

    خییییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود من یاد گرفتم ممنونم از این سایت تک و عالیتون...20