حرکات دیدنی با دوچرخه - شبکه‌ما

بعضی از آدم ها هنرهای دارند که آنها را به خوبی انجام میدهند. حالا میخواهد هر هنری که هست باشد.

حرکات دیدنی با دوچرخه

دسته بندی ها:
توضیحات:

بعضی از آدم ها هنرهای دارند که آنها را به خوبی انجام میدهند. حالا میخواهد هر هنری که هست باشد. فقط کافی است آنها را به خوبی و زیبایی به رخ بکشیم. هنر های دستی خوب و زیبا و بعضی ها هم هنرهای عجیب و جالب. وقتی بچه بودیم کسی یک کار جالب میخواست انجام دهد میگفتین شیرین کاری انجام میدهد.

حالا میشود گفت بعضی کارها واقعا شیرین کاری هست بعضی کار ها ترسناک و وحشتناک. حالا در این کلیپ نمیدانم چه میشود گفت شیرین کاری و یا کار ترسناک و عجیب؟ بعضی کار ها هم مراقبت خیلی زیادی میخواهد که اگر خدایی نکرده کمی بی دقتی کنیم شاید بلای بدی به سرمان آید. تقریبا مثل این کلیپ که باید تمام حواسمان را جمع کنیم و مراقب باشیم. کلیپی از پسر جوان که با دوچرخه هنر نمایی های جالبی انجام میدهد و خیلی دیدنی هست. حرکاتی که شاید تنهایی سخت باشد چه برسد با دوچرخه. اینکه چگونه تنظیم کنیم که چگونه دوچرخه با خودمان هماهنگ کنیم و به خوبی نمایش دهیم. حتما این کلیپ جالب را ببینید.