دزدی به روش عربی - شبکه‌ما

بسیاری از جامعه شناسان و حتی مردم بر این باور هستند که ناهنجاری های اجتماعی غالبا مختص به کشور های توسعه نیافته و دارای مشکلات...

دزدی به روش عربی

دسته بندی ها:
توضیحات:

بسیاری از جامعه شناسان و حتی مردم بر این باور هستند که ناهنجاری های اجتماعی غالبا مختص به کشور های توسعه نیافته و دارای مشکلات عدیده اقتصادی است ، اما آمار این گونه جرائم تمام تصورات و معادلات جامعه شناسی را برهم می زند . به طور کلی می توان گفت هیچ یک از معظلات و ناهنجاری های اجتماعی مختص به یک منطقه جغرافیایی بخصوص نیست ، چرا که اگر این گونه می بود بایستی در بسیاری از کشور های غربی نظیر انگلستان و یا ایالات متحده که از شرایط اقتصادی و فرهنگی بهتری برخوردارند ، این گونه مشکلات جایی از اثر نمی داشتند . تمام این موارد گفته شد تا بدانید زمانی که گفته می شود کسی در یکی از کشور های متمول عربی که عمده جمعیت آن را شیخ ها و سرمایه داران شکیل می دهند دزدی می کند ، شوکه نشده و متعجب نمانید.

البته دیدن یک سرقت به خودی خود چندان نمی توان زیبا و جذاب باشد ، اما استثنا اقلامی که این فرد عزم دزدی آن را کرده است ، این ویدئو را به یکی از طنز ترین دزدی های موجود تبدیل کرده است.