پارکور (شهرنوردی) در ساحلِ بوشهر و محلات قدیم شهر - شبکه‌ما

ورزش هیجان انگیز پارکور با نام فارسیِ شهرنوردی امروزه به خوبی جایگاه خود را در بین جوانان ایرانی پیدا کرده است.

پارکور (شهرنوردی) در ساحلِ بوشهر و محلات قدیم شهر

دسته بندی ها:
توضیحات:

ورزش هیجان انگیز پارکور با نام فارسیِ شهرنوردی امروزه به خوبی جایگاه خود را در بین جوانان ایرانی پیدا کرده است. ویژگی خاص این ورزش آن است که بدون هرگونه ابزار خاص، در فضاهای موجود شهری و صرفاً با تکیه بر قدرت بدنی و تجربه­ ی فنی که هر دو با تمرین و ممارست بدست می آیند می توان در آن فعالیت کرد. ارتباط تنگاتنگ این ورزش با فضای شهری، ایستایی و کسالت شهرنشیان را به هیجان و جنبش تبدیل می کند.

در این ویدئو ورزشکاران بوشهری در کنار به تصویر کشیدن نماهای زیبای شهر خود، هنر شان را به نمایش گذاشته اند.

دعوت می کنم حتماً ببینید.