سخنرانی اما واتسون در سازمان ملل - شبکه‌ما

حقیقت ظلم و تبعیض جنسیتی که نسبت به زنان در بسیاری از جوامع بشری رواج دارد مسئله است که بر کمتر کسی پوشیده است و...

سخنرانی اما واتسون در سازمان ملل

دسته بندی ها:
توضیحات:

حقیقت ظلم و تبعیض جنسیتی که نسبت به زنان در بسیاری از جوامع بشری رواج دارد مسئله است که بر کمتر کسی پوشیده است و درصد قابل توجهی از مردم نسبت به این مسئله آگاهی کافی دارند. اما مسئله ای که باعث می شود با اینکه در حال حاضر با این میزان گسترش اطلاعات همچنان سیطره این ظلم در گوشه و کنار جهان پا بر جا باشد ، وجود زمام دارانی است که همچنان در عهد عتیق سیر می کنند و به جای آزادی اجتماعی و بها دادن به زن ، او را با الفاظ پوسیده عفت و عزت فریب داده تا بتوانند به مقاصد سوء استفاده گرانه خود ادامه دهند. شاید نهاد های مختلف حمایتی نظیر سازمان ملل با انتخاب سفیر صلح زنان گامی برای افزایش آگاهی از طریق افراد مشهور برداشته باشند ، اما مهم ترین اصلی که منجر می شود زنان از یوغ این بردگی خارج شود حضور آنان در جامعه در کنار قدرتمندان است. این ویدئو سخنرانی اما واتسون بازیگر مشهور انگلیسی در مجمع سازمان ملل است که به این مسئله می پردازد.