فیل های بزرگ سیاه - شبکه‌ما

حیواناتی که در طبیعت وحشی و محیط وحشی هستند و زندگی می کنند باید برای بقا خود اونقدر قدرت داشته باشند که بتونند برای زندگی...

فیل های بزرگ سیاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیواناتی که در طبیعت وحشی و محیط وحشی هستند و زندگی می کنند باید برای بقا خود اونقدر قدرت داشته باشند که بتونند برای زندگی کردن و بقا در میان این همه حیوانهای وحشی دوام بیارن و به زندگی خود ادامه داده و که نسل های بعدی را بقا بخشند که فیل ها هم از حیواناتی است که در طبیعت وحشی زندگی می کنند و از قدرت زیادی برای بقا در این محیط وحشی را داراست که در اینجا که چند فیل بزرگ و سیاه را میبینید که مادر و بچه فیل در کنار همدیگه هستند و فیل پدر در کنار تخته سنگی زانوی غم  گزفته.