نحوه حمام کردن در فضا - شبکه‌ما

صحبت کردن از شرایط جاذبه صفر شاید بر روی کاغذ یا صفحه مانیتور آسان باشد ، اما معدود افرادی که تاکنون مجال تجربه زندگی طولانی...

نحوه حمام کردن در فضا

دسته بندی ها:
توضیحات:

صحبت کردن از شرایط جاذبه صفر شاید بر روی کاغذ یا صفحه مانیتور آسان باشد ، اما معدود افرادی که تاکنون مجال تجربه زندگی طولانی مدت را در این شرایط یافته اند نظرات عجیبی در این باره دارند . واقعیت اینجاست شاید معلق بودن در فضای پیرامون خود و حرکت بدون  انقباض و انبساط مداوم عضلات امری دلپذیر باشد که هر کسی تمایل داشته باشد آن را تجربه کند اما زندگی در چنین محیطی در این موارد خلاصه نمی شود. چرا که در زندگی بلند مدت و نزدیک به 6 ماهه اقامت هر فضانورد در ایستگاه بین المللی ، شیوه زندگی تغییرات گسترده ای می کند. مثلا دیگر همچون زندگی زمینی فرد قادر نخواهد بود هر روز خود را استحمام کند و یا به آسانی غذای خود را هضم کند ، چرا که در جاذبه صفر امکان استحمام به شدت معدود ( 1 الی 2 مرتبه در مدت حضور) آن هم تحت شرایطی بسیار دشوار است ، همچنین به دلیل نبود نیروی گرانش غذای خورده شده به صورت معلق در معده در می آید و گاها فضانورد را با حالت تهوع مواجه می کند.