سلمانی مجانی - شبکه‌ما

این کیلیپ خیلی جالب هست. یک گزارش جالب از یک سلمانی، چه سلمانی؟ سلمانی که اصلاح و کوتاهی همه رایگان می باشد.

سلمانی مجانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این کیلیپ خیلی جالب هست. یک گزارش جالب از یک سلمانی، چه سلمانی؟ سلمانی که اصلاح و کوتاهی همه رایگان می باشد. اول چون فکر میکردند رایگان هست به خودشان گفتند حتما کارشان تعریفی ندارد. ولی دیدند نخیر. همگی مشتری پر و پا قرص آرایشگاه شدند و تعداد مراجعه همگی بالای دو یا سه بار یا شایدم بیشتر بوده است. البته آرایشگران محترم کاملا صادقانه اعتراف کردند که مو ها را بسیار خرابکاری کردند تا بحال و برای کوتاهی موی خودشان به آنجا نمیروند.

ولی هستند کسانی هم کاملا از کار خودشان راضی هستند. این آرایشگاه یا شایدم آموزشگاه در رسالت بیست سالی هست که فعالیت دارد و در همه این بیست سال همه چی مجانی بوده است. در این آموزشگاه وقتی هنر جو کاملا از هر نظر تایید شود به آن مدرک فنی و حرفه ای میدهند و معرفی به بازار کار میشوند. پس اگر به این کار علاقه دارید خیلی خوب هست که به این آرایشگاه و آموزشگاه سر بزنید و حسابی تعلیم ببینید. یا اگر میخواهید به طور مجانی اصلاح شوید هم میتوانید به آنجا سر بزنید.