بچه ببر ها در قفس - شبکه‌ما

ببر ها حیواناتی وحشی و خطرناک هستند که خیلی قدرت زیادی دارند و کسی نمیتونه از نظر قدرت با او برابری کنه فقط شیرهای وحشی...

بچه ببر ها در قفس

دسته بندی ها:
توضیحات:

ببر ها حیواناتی وحشی و خطرناک هستند که خیلی قدرت زیادی دارند و کسی نمیتونه از نظر قدرت با او برابری کنه فقط شیرهای وحشی میتونند در برابر ببر ها مقاومت کنند ولی در اینجا و باغ وحش که چند تا از  بچه های  ببر را در قفس مشاهده می کنید که دارند بازیگوشی می کنندو افرادی که دارند از این ببر های کوچولو و نازی دارند عکس و فیلم می گیرند چون واقعا چنین ببرهای هم عکس گرفتن دارند که یکی از ببرها اینطرف و اونطرف میپره و داره بازی میکنه ولی دوتا بچه ببر دیگه اونا دراز کشیدن و خوابیدن.