دوستی فیل با سگ - شبکه‌ما

بعضی حیوانات وحشی که در محیط وحشی هستند و همیشه در تقابل و رودروی هم هستند ولی حیواناتی هم هستند که خیلی اروم و خونسرد...

دوستی فیل با سگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

بعضی حیوانات وحشی که در محیط وحشی هستند و همیشه در تقابل و رودروی هم هستند ولی حیواناتی هم هستند که خیلی اروم و خونسرد و اجتماعی هستند که ممکنه با هر حیوونی دوست بشند و به هم وفاداری داشته باشند الان که در اینجا مشاهده میکنید فیل ها که حیواناتی اروم و اجتماعی هستند و با انسانها میونه خوبی دارند و سگها هم حیواناتی که نسبت به انسانها خیلی وفادار هستند و لی رفتار میان فیل و سگ اینو نشون میده که این دو حیوان با هم خیلی خوب رفتار می کنند و دوستای خوبی برا همدیگه هستند