دستگیری هفتاد نفر از سارقان - شبکه‌ما

عملیات ضربتی و هماهنگی پلیس آگاهی پایتخت در تهران و شش شهر اطراف آن شناسایی و دستیگیری تعداد زیادی از سارقان منازل و خودرو و...

دستگیری هفتاد نفر از سارقان

دسته بندی ها:
توضیحات:

عملیات ضربتی و هماهنگی پلیس آگاهی پایتخت در تهران و شش شهر اطراف آن شناسایی و دستیگیری تعداد زیادی از سارقان منازل و خودرو و مغازه  و زورگیران  را به همراه داشت. ساراقان در توضیحاتشان این چنین میگویند که : سرقت از پول های مردم و سوپر مارکت ها را میکردند و  هروقت خلوت میشد اقدام به دزدی میکردند. و متاسفانه با تهدید و قمه از آنها پول و.. میدزدیدند و بیشتر زمان دزدی سارقان در شب و هنگام خلوتی بوده است. و همه جا را تحت نظر میگرفتند و اقدام به دزدی میکردند.

 سرهنگ محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ  میگوید که : همکارانش موفق به دستگیری هفتاد نفر از مجرمین بوده اند و گروه پلیس درقالب هفتاد تیم مختلف 5:30  دقیقه صبح آماده به فعالیت شده اند و تواتستند سارقان را شناسایی و دستگیر کنند.

کیف های سرقتی ، تلفن های همراه، لوازم جانبی داخل خودرو پانزده دستگاه موتور سیکلت و هجده دستگاه خودرو از جمله موارد کشف شده از سارقان میباشد. همچنان تحقیقات از سارقان ادامه دارد.