قانون جدید رانندگی ! - شبکه‌ما

بررسی ها نشان می دهد که عابران پیاده در کلان شهر ها همواره قربانی تصادفات هستند و این امار ها می گویند که نود در...

قانون جدید رانندگی !

دسته بندی ها:
توضیحات:

بررسی ها نشان می دهد که عابران پیاده در کلان شهر ها همواره قربانی تصادفات هستند و این امار ها می گویند که نود در صد عابرانی که بر اثر تصادف کشته می شوند علت اصلی آن ها بر خورد با خودرو ها می باشد

بخش زیادی از تلفات عابران پیاده مربوط به تقاطعان شرطی است که عابران پیاده ای که با چراغ سبز در حال عبور از عرض خیابان هستند که در نتیجه گردش به راست یا چپ رانندگان در معرض تصادف با وسیله های نقلیه قرار دارند که فقط در تقاطعاتی رانندگان حق دارند که وقتی چراغ سبز برایشان روشن است گردش به راست کنند که یک واسطه گر به وسیله جدول و یا خط کشی وجود داشته باشد و در غیر این صورت در واقع گردش به راست در زمان قرمز بودن چراغ حکم عبور از چراغ قرمز را خواهد داشت

از اول ابان گردش به راست در تهران ممنوع می باشد و برای تقاطع هایی که رعایت نشود اجرای قانون می شود و موضوعی که برخی از رانندگان از آن بی اطلاع هستند