زن زرنگ - شبکه‌ما

در این ویدیو که در کشور های ژاپنی و حالا یا چین و کره جنوبی می باشد که به هر حال کره ای حرف می...

زن زرنگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو که در کشور های ژاپنی و حالا یا چین و کره جنوبی می باشد که به هر حال کره ای حرف می شنند زنی را می بینیم که می خواهد ماشین خود را پارک کند و این زن ابتدا یک جای پارک شبیه سفره را در زمین می اندازد و تابلوی پارک را هم در ستون کنار خیابان می گذارد که میخ واهد بگوید که این جا جای پارک است و به راحتی ماشین خود را پارک می کند و در نهایت هم لاستیک و تابلوی پارک خود را بر می دارد که شاید در اینده لازمش بشود و بخواهد دوباره ماشین خود را پارک کند

این ویدیو و کار این خانوم برای تهران و جاهای شلوغ در ایران بسیار مناسب می باشد که در این صورت ما می توانیم به راحتی برای خودمان همیشه حای پارک پیدا کنیم و از آن استفاده کنیم که این که در ژاپن و با همه مقررات می توانند این کار را کنند و کسی به آن ها کاری ندارد و چیزی نمی گوید قطعا در ایران هم می شود J