سوباسا و شادی هوادارانش - شبکه‌ما

همه ما سوباسا را می شناسیم بهترین فوتبالیست زمان دهه شصت که همه عاشقش بودند و نسل های بعدی هم این کارتون را نشان دادند...

سوباسا و شادی هوادارانش

دسته بندی ها:
توضیحات:

همه ما سوباسا را می شناسیم بهترین فوتبالیست زمان دهه شصت که همه عاشقش بودند و نسل های بعدی هم این کارتون را نشان دادند و طرفداران بسیاری را جلب کرد که در این بازی بسیار جالب فوتبالیست ها نام دارد

برای اینکه سوباسا و یا کاکرو که در واقع تیم مقابل سوباسا بود و دشمن و رقیب او و هر وقت این دو نفر می خواستند گل بزنند برای هیجانی کردن فیلم توپ 100 دور قمری در آسمان می زد تا تلویزیون نمایش داده شود و همه ما بمانیم که آیا گل می شود و یا نه که در این ویدیو نیز طررفداران سوباسا هنگاهی که این گل در هوا دارد می چرخد و نمی دانیم که گل می شود یا نه با هم و یک صدا می گوید که این گله این گله و ناگهان نیز گل می شود و صحنه اهسته فیلم با فریاد همه حضار پیش می رود و صحنه ای جالب را به وجود می اورد و بسیار جالب و دیدنی است

سوباسا در زمان خودش یکی از قهرمان های دوران کودکی دختران جوان امروزی بوده است