یاقوت سرخ - شبکه‌ما

اینجا اورامان است که سرزمینی در همسایگی اسمان می باشد و اورامان دشت هم ندارد و خاک هم ندارد و اما این جا صدای نفس...

یاقوت سرخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

اینجا اورامان است که سرزمینی در همسایگی اسمان می باشد و اورامان دشت هم ندارد و خاک هم ندارد و اما این جا صدای نفس باغ را می شود شنید و موسیقی کوک شده انارستان ها نیز در این جا پیدا می باشد فصل پاییر فصل انار است و همانگونه که این زنان می گویند از ساعت 6 صبح به سر کار می ایند و و تا ساعت 5-6 انار دون می کنند و می گویند که این ار اجدادی آن هاست

آن ها از کار خود الان راضی هستند و خوشحال هستند که این کار را انجام می دهند و مردم این دیار همچون دانه های انار در کنار هم محصولی تولید می کنند که جزو اورگانیک ترین انارهای ایران است و از کودهای عامی محل استفاده می کنند و 500 خانوار در امدشان از همین دانه های سرخ انار هست که می گویند از 30 کیلو انار می توانند 100 کیلو اب انار تهیه کنند و قطزه قطره به باغشان آب می رسانند و ادم های قدر سناسی هستند که قدر چیزهایی که دارند را می دانند