معامله ناقص امریکا با ایران - شبکه‌ما

معامله ای ناقص پس از چندین سال که نخستین معامله شرکت امریکایی هواپیمایی بوئینک با ایران بعد از چندین سال به این صورت انجام گرفته...

معامله ناقص امریکا با ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

معامله ای ناقص پس از چندین سال که نخستین معامله شرکت امریکایی هواپیمایی بوئینک با ایران بعد از چندین سال به این صورت انجام گرفته که بوئینگ اعلام کرده که این معامله  شامل قطعات هواپیما نمی شود و این شرکت فقط دستور و عملکرد و عملیات ناوبری را به شرکت هواپیمایی ایران فروخته است

این بعنی این که باید خود ایران قطعات این هواپیما را بسازد چون فقط ایران نقشه ساخت را توانسته که از امریکا بگیرد و این به نوعی هیچ خوب نیست و این یک قرارداد ناقص می باشد که به ما تحمیل شده است !

این در صورتی است که بعد از چندین سال این اتفاق افتاده است و این در واقع برای اولین بار است که این قرارداد بوئینگ بین ایران و امریکا به توافق رسیدند و ان هم ناقص که در واقع چیزی که همه منتظرش بودند هم باز هم درست نشد و باز هم ناقص باقی مانده است

که با این حال ما هم چنان امیدواریم که ایرانی های خودمان بتوانند از روی این نقشه تجهیزات و وسایل این هواپیما را بسازند و آن را درست کنند جوری که سالم و قوی باشد و سقوط هم نکند!