کارتون خواب ها - شبکه‌ما

خانه های شهرداری یک اقدام خیلی خوبی بود که توسط شهرداری تهران صورت گرفت و بسیاری از کارتن خواب ها و بی بضاعت ها که...

کارتون خواب ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

خانه های شهرداری یک اقدام خیلی خوبی بود که توسط شهرداری تهران صورت گرفت و بسیاری از کارتن خواب ها و بی بضاعت ها که جای خواب گرم و نرم نداشتند شب ها در یک جای گرم و نرم سر بر بالین گذاشتند و فقط شهردار تهران یعنی جناب قالیباف یک اماری راجب این که افرادی که شب را تا صبح در این گرم خانه ها می خوابند داد که ما به جای بعضی از دستگا ه ها شرمنده شدیم

قالیباف در طی صحبت های خود چنین گفت که بنده معتقدم که شهر تهران امروزه متاسفانه حدود 15 هزار کارتن خواب دارد و او می گوید که ما در این افراد کسانی را می بینیم که مترجم هستند و چندین کتاب یعنی 4 تا 5 کتاب ترجمه کرده اند و او می گوید که من برای خودم متاسفم و ما هم برای خودمان متاسف هستیم

حیف این همه ایرانی که انقدر درس می خوانند و سواد و تحصیلات دارند و در اخر نیز می روند و کارتن خواب می شوند و محتاج یک جای گرم می شوند