اواز لری بی نظیر دانش اموز - شبکه‌ما

این دانش اموز که آواز لری می خواند و در مدرسه ای در کهکلویه و بویر احمد می باشد بسیار باو نکردنی و زیبا می...

اواز لری بی نظیر دانش اموز

دسته بندی ها:
توضیحات:

این دانش اموز که آواز لری می خواند و در مدرسه ای در کهکلویه و بویر احمد می باشد بسیار باو نکردنی و زیبا می خواند جوری هک صدایش انقدر که زیباست که قطعا در اینده خواننده ای خوبی می شود که البته اگر امکاناتش را داشته باش چون این کودک در رابطه با صدا و اواز و اواز خوانی و اصول اصلی آن هنوز هیچی نمی داند و به این خوبی میخ واند و اگر یک روزی نکته های کلیدی به اموزش داده شود معلوم نیست که شاید هم بهترین خواننده بشود

ولی مشخص هست که در منطقه ای که زندگی میکنند از همه چیز محروم هستند این را از طرز نشستنشان در کلاس می شود فهمید که در هر نیمکت دو نفری سه نفر آن هم در زمستان و پاییز می نشینند و آن هم با کاپشن وو لباس های گرم که اصلا جا شدن در این نیمکت ها بسیار سخت می باشد اگر 3 نفر  با لباس های گرم هم که باشیم که دیگر درس یاد گرفتن و درس خواندن را سخت تر هم می کند