تخریب عجایب هفتگانه - شبکه‌ما

آبی پهناور چیزی نیست جز یکی از سرزمین های عجایب در زیر آّب که هزار و پانصد گونه ماهی در این جا زندگی می کنند...

تخریب عجایب هفتگانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

آبی پهناور چیزی نیست جز یکی از سرزمین های عجایب در زیر آّب که هزار و پانصد گونه ماهی در این جا زندگی می کنند و قدمت برخی از ساختارهای مرجانی به بیست میلیون سال پیش بر می گردد اما کارشناسان محیط زیست نگران مرگ این دیواره در بیست سال اینده هستند

دیوید  هانن یکی از عکاسان دریایی میک وید که به جاهای محبودبم که چندین سال پیش فیلم برداری کرده بودم سر زدم و با چیزهای خوبی روبرو نشدم که یکی از این تهدیدها زغال سنگ هست که اسکله ها در طول ساحل گسترده شدند تا پاسخ گوی نیاز های عظیم استرالیا و مواد معدنی بمانند که استرالیا روزانه حدود یک میلیون تن زغال سنگ تولید می کند و قسمت زیادی از آن از سمت دیوار مرجانی می گذرد و تا چشم کار می کند کشتی های حمل زغال سنگ دیده می شود و کارشناسان محیط زیسست می گویند که ایجاد راه برای کشتی های بزرگ هم به دیوار مرجانی است اما صنعت زغال سنگ می گوید از جایی که هست هرگز تکان نمی خورد