بریدن دماغ لوتی توسط اقا محمد خان - شبکه‌ما

در کوچه پس کوچه های تهران هستیم که گزارش امروز درباره عبوری است از دو گذر در تهران قدیم که اول بازار تهران می باشد...

بریدن دماغ لوتی توسط اقا محمد خان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در کوچه پس کوچه های تهران هستیم که گزارش امروز درباره عبوری است از دو گذر در تهران قدیم که اول بازار تهران می باشد و می رویم تا می رسیم به گذر لوطی زاده که دلیل این اسم را می پرسیم که می گویند که در قدیم و در بازار کسانی که به بازار کاری نداشتند و می خواستند از محدوده شرق به غرب یا شمال به جنوب بروند معمولا از گذر گاه استفاده می کردند که گذر گاه مسیرهایی بود که برای این که در ترافیک بازار گیر نکنند از این گذرها استفاده می کردند

به طوری که میان بر بوده اند  و این بخش در گذشته منطقه مسکونی و اعیان نشین بوده که سفارت انکلیس برای اوولین بار در این منطقه ساخته شده بوده و فردی بوده که خوش مطرب بوده به طوری که همه را می خندانده و در مجلسی می اید و اقا محمد خان را مسخره می کنند محمد خان نیز دماغ او را می برد و با توجه به اینکه اموال زیادی داشته و اقا محمد خان نیز چشم به اموال او داشته است