چگونه در اینترنت ارتباط امن داشته باشیم - شبکه‌ما

قبلا ارتباطات به صورت دیگه ای بود که ارتباطات قدیمی کند ولی سالم تر بودند ولی امروزه که ارتباطات  به شکل دیگه ای صورت گرفته...

چگونه در اینترنت ارتباط امن داشته باشیم

دسته بندی ها:
توضیحات:

قبلا ارتباطات به صورت دیگه ای بود که ارتباطات قدیمی کند ولی سالم تر بودند ولی امروزه که ارتباطات  به شکل دیگه ای صورت گرفته و ارتباطات امروزی به صورت تلفنی و بی سیمی و اینترنتی شده که کار ادما را برای ارتباط بهتر و سریعتر کرده که انسان برای بهتر زندگی کردن به این ارتباطات نیاز داره ولی ارتباط به صورت اینترنتی هم دارای مشکلاتی است که انسان را در این ارتبازلت اینترنتی دچار اشکال کرده در اینجا یاد میگیریم که از اینترنت چگونه استفاده کنیم که هم امن تر و هم مفید تر باشد.