دعا ی شیرازی - شبکه‌ما

در این ویدیو نمونه یک شیرازی واقعی را می بینیم که نمازش را می خواند و می خواهد دعا کند که در انتهای دعای خود...

دعا ی شیرازی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو نمونه یک شیرازی واقعی را می بینیم که نمازش را می خواند و می خواهد دعا کند که در انتهای دعای خود می گوید که خدایا خودت می دانی که چم هست و ازت چی می خوام الهی امین که در واقع همه چیز و دعای خود را با جزئیات اصلا نمی گوید

این برای این است که دعای این فرد بر اورده نمی شود که چون خودش حال ندارد از نعمت های الهی شکر گذاری کند و انتظار دارد خدا به او گوش کند! که البته این ها همه شوخی است ولی از انجایی که می دانید شیرازی ها  معروف هستند به تنبلی و بی حالی و حالا این که چرا این اتفاق افتاده ما نیز نمی دانیم ولی اینکه شیرازی ها به این اسم معروف شده اند را همه می دانند و این هم نمونه ای طنز از یک دعای شیرازی می باشد

شیرازی است دیگر دوست دارد همه حرف هایش را خود خدا برایش بزند و خود خدا برایش همه چیز را تهیه کند و د واقع همه چیز را به عهده خدا می گذارد