جادوگران در فوتبال - شبکه‌ما

این روزها رمالی و خرافات به فوتبال هم رسوخ کرده که وقتی عده ای به جای تلاش و کوشش به دنبال اقداماتی وهمی هستند که...

جادوگران در فوتبال

دسته بندی ها:
توضیحات:

این روزها رمالی و خرافات به فوتبال هم رسوخ کرده که وقتی عده ای به جای تلاش و کوشش به دنبال اقداماتی وهمی هستند که برای به دست اوردن پیروزی به مسابقات فوتبال می روند چه می شود که او می گوید ایا این افراد به آن ها کمک کرده یا نه

که این بار به جامعه ورزشکار ها رفتند و فهمیدند که افرادی که جادوگر یا رمال هستند و فقط در سینماهای هالیوود حواب داده و این ها بودند که به این خرافات اعتقاد پیدا کرده بودند و این رمال ها بیشتر به سراغ کسانی می روند که تیم های انان دو گانه است و یعنی یا سقوط میکنند و یا می بازند که این ها به آن افراد پیشنهاد می دهند و خیلی از این ها هم قبول می کنند و پول کلانی را به این رمال ها می دهند و هیچ اتفاقی نمی افتد و می گویند که 200 میلیون قرار می بندیم که تیمت را قهرمان می کنیم

جادوگر فوتبالی ها را بهتر از خودتان از زبان مربی فوتبال ببینید جناب نادر فریاد شیران