ضارب اسید پاش - شبکه‌ما

عیادت وزیر بهداشت از قربانی 27 ساله اسید پاشی که قاضی زاده 27 ساله ای که از تونس به ایران رسیده بود بلافاصله به یکی...

ضارب اسید پاش

دسته بندی ها:
توضیحات:

عیادت وزیر بهداشت از قربانی 27 ساله اسید پاشی که قاضی زاده 27 ساله ای که از تونس به ایران رسیده بود بلافاصله به یکی از درمانگاه های تهران رفت تا از روند درمانی یکی از قربانیان اسید پاشی که به تهران منتقل شده مطلع شود

که این دختر قربانی می گوید هرکسی را که می دانید به کمک چشم چپ من بکنید که من بتوانم زیبایی های دنیا را ببینم که ادامه درمان این دختر در بیمارستان چمران موثر تر پیگیری خواهد شد و قبل از آن به بیمارستان فارابی عمل های اولیه چشم انجام می شود که سپس به چمران برای ادامه می رود

پلیس هم دست به دست نگذاشته و به تحقیقاتش برای دستگیری این مجرم ادامه داده است و با قربانیان مصاحبه شده و مضنونانی به دست آمده و هنوز انگیزه اینکه چند فرد یا یک فرد هستند مشخص نیست و به نظر تا به حال ضارب یک نفر بوده اند و می گوید که این کار اصلا به مسئله حجاب ربطی ندارد و خیلی ها هم با حجاب بودند که به اسید پاشی قربانی شده اند