بوفالو گرفتار تمساح و شیر - شبکه‌ما

در سپتامبر سال 2004 در یک سفر توریستی در پارک ملی در افریقای جنوبی یک صحنه شکار فوق العاده را به تصویر کشیدند که فیلمی...

بوفالو گرفتار تمساح و شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

در سپتامبر سال 2004 در یک سفر توریستی در پارک ملی در افریقای جنوبی یک صحنه شکار فوق العاده را به تصویر کشیدند که فیلمی از نبرد 3 پستاندار مخوف را داریم که برسر یک بچه بوفالو ناتوان می ایند و اکنون برای اولین بار فیلم کامل این پارک را با ارتقای صوتی و تصویری را مشاهده می کنیم

شیر ها در انجا هستند و دارند یواشکی بوفالو ها را می پایند و آن ها نیز این ها را تماشا می کنند که می بینیم که شیر ها خیز برداشته اند و نمی دانیم که بوفالو می خواهد چه کار کند که این بوفالو بسیار بزرگ است و دقیقا ما نیز نمی دانیم که می خواهد چه کار کند و وقتی بوفالو را می بیند مسیر خود را تغییر می دهد و به سمت بچه او می رود و بقیه همه فرار می کنند و شیر ها بچه بوفالو را به درون آب می اندازند و چند نفری سعی می کنند که آن را به بالا بکشد که این بچه بوفالو با این که خیلی سنگین است آن ها می کشندش بالا