این صحنه بی نظیره - شبکه‌ما

وقتی مستندی بی نظیر از زندگی پر فراز و نشیب بچه کل یالدار را می بینیم که تازه به دنیا امده و این باعث می...

این صحنه بی نظیره

دسته بندی ها:
توضیحات:

وقتی مستندی بی نظیر از زندگی پر فراز و نشیب بچه کل یالدار را می بینیم که تازه به دنیا امده و این باعث می شود که او بتواند در عرض 7 دقیقه راه برود که سپس توسط شیر گیر می افتد تا خورده شود و مادرش در گوشه ای فقط نظاره گر اسن ولی وقتی که شیر مادر او را می بیند با توجه به این که این کودک تازه به دنیا امده و مادر او را می بینید که همچنان دارد به او نگاه می کند

این بچه کل را رها می کند ولی مادر منتظر فرزند خود است و این شیر فقط با این بچه بازی می کند و سه کفتار نیز کمی آن طرف تر منتظر هستند که این شیر این بچه را رها کند تا بتوانند آن را بخورند و این بچه قربانی آن ها شود که این شیر که نمی داند چیکار کند و این بچه نیز به نوعی به شیر می چسبد و از او کمک می کند و در نهایت شیر می رود و به دنبال کل یال دار دیگه ای می گردد