نمایشگاه گل گفتگو - شبکه‌ما

در این چند روز اخیر در بوستان گفتگو در گیشا، نمایشگاهی بر پاشد که سرتاسر زیبایی و رنگ بود. نمایشگاه گل و گیاه.

نمایشگاه گل گفتگو

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این چند روز اخیر در بوستان گفتگو در گیشا، نمایشگاهی بر پاشد که سرتاسر زیبایی و رنگ بود. نمایشگاه گل و گیاه. با آمدن فصل پاییز فکر میکنیم که همیشه خزان است و درخت ها و گل ها بدون برگ و زیبایی هستند. ولی وقتی به این نمایشگاه زیبا رفتیم فهمیدیم زیبایی گل و گیاه چهار فصل میباشد. خیلی از ما آدم ها عاشق گل و گیاه هستیم و گوشه ای از خانه مان را یا بالکن منزلمان را مختصص گل و گیاهان زیبا میکنیم و حسابی به آن ها میرسیم.

در قدیم وجود باغچه های بزرگ خیلی بیشتر بوده است و آدم های با ذوق یک باغچه داشتند سرتاسر گل و گیاه های زیبا. ولی الان با این خانه های کوچک همین آدم های با ذوق بسنده کردن به گوشه ای از خانه اشان یا بالکن های کوچک. این نمایشگاه زیبا هر ساله یکی دو مرتبه برپا میشود که یکی برپایی آن در پاییز میباشد. که در 4 5 روز نمایشگاه فقط یک روز فروش گل و گیاه میباشد که روز آخر است. حتما به این نمایشگاه سر بزنید.