هم خوانی - شبکه‌ما

ای جانم این پسر بچه خیلی بامزه هست که خارجی با پدرش می خواند و می نوازد و در واقع در اینده مشخص هست که...

هم خوانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ای جانم این پسر بچه خیلی بامزه هست که خارجی با پدرش می خواند و می نوازد و در واقع در اینده مشخص هست که پدر او می خواهد پسرش را هر طوری که شده خواننده کند و این پسر نیز بدش نمی اید که خواننده و یا حتی اهنگ ساز و به نوعی گیتار زن شود

به حرکات دست این کودک روی گیتار نگاه کنید که چقدر زیبا دستش را مانند حرفه ای ها گرفته است و چه کیتار بامزه ای دارد که سایز خودش است و این ک.ودک چه به موقع می داند که چه چیزی بخواند فقط کاهی شیطانیش می گیرد و جاهای دیگر را می بیند که در کل این ویدیو خیلی جالب است

و این ویدیو می تواند ایده ای باشد برای پدران ایرانی که فرزندان کوچکی دارند و خودشان خواننده و یا علاقمند به موسیقی هستند که این می تواند خیلی جالب باشد که هم خانوم خانه کلی از دست پدر فرزند راحت می شود و هم اینکه پدر فرزند یک حرکت جالب و مفیدی انجام داده اند که در ذهن ها می ماند