میمون بازیگر - شبکه‌ما

این میمون که به صحبت های صاحبش گوش می دهد و وقتی صاحبش می گوید که مانند قورباغه راه برو و میمون مانند قورباغه راه...

میمون بازیگر

دسته بندی ها:
توضیحات:

این میمون که به صحبت های صاحبش گوش می دهد و وقتی صاحبش می گوید که مانند قورباغه راه برو و میمون مانند قورباغه راه می رود و می گوید روی دستانت را برو و این میمون روی دست های خودش راه می رود و پاهایش را بالا نگه می دارد

صاحب این میمون می گوید که آن روز که مدرسه نرفتی پدرت کجاتو زد که او دست می گذارد بر سرش و می گوید که مثلا پدرم زد تو سرم و می گوید که برو برای مادرت آش بخر و  او می گوید که من نمی رم چرا من را می زند وقتی که من مدرسه نمی روم و دوباره آن کاسه را به او می دهد و می گوید که بیا و برو براس خانومت آش بیار و میمون کاسه را می گیرد و بر سر خود می گذارد که یعنی چشم و احترام خانومش را دارد

از میمون می پرسد که چرا کار می کنی که می گوید بخاطر شکمم و به او می گوید که حالا بهتر است بقیه این ویدیو جذاب را خودتان ببینید