قبل از مصرف تکان دهید - شبکه‌ما

حتما تا به حال بارها این اصطلاح را یا شنیده اید و یا خوانده اید بر روی داروها و شربت ها که این فرد در...

قبل از مصرف تکان دهید

دسته بندی ها:
توضیحات:

حتما تا به حال بارها این اصطلاح را یا شنیده اید و یا خوانده اید بر روی داروها و شربت ها که این فرد در این ویدیو نیز این را می خواند ولی چه کاری انجام می دهد جالب هست که او به جای اینکه شیشه دارو را تکان دهد زن خود را کلی تکان می دهد و می چرخاندش که به اصلاح خوب قاطی اش می کند و بعد می خواهد که به او این دارو را بدهد

شاید این به نظر خنده دار بیاید ولی من که فکر می کنم هنوز بعضی از جاها هستند که این کار ها را انجام می دهند که نمی دانم شنیده اید یا نه که این افراد در بعضی از موارد هستند که افرادی در مناطق محروم ایران حتی در زمان قرن 21 که وقتی قطار  از /ان منطقه رد می شود برای قطار غذا می ریزیند و فکر می کنند که یک حیوان است و احتیاج به غذا دارد که این عین واقعیت است

به همین دلیل می گویم که شاید این اتفاق در خیلی از جاها مانند آن قضیه واقعی باشد