بارش شدید باران و سیل در ایران - شبکه‌ما

ساعت پاییز به وقت باران است که بارش رحمت الهی را در 13 استان در سال 93 داریم و با ورود سامانه بارش زا در...

بارش شدید باران و سیل در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

ساعت پاییز به وقت باران است که بارش رحمت الهی را در 13 استان در سال 93 داریم و با ورود سامانه بارش زا در نیمه غربی کشورمان بعد از دو روز بارندگی امروز هم دست سخاوت پاییز هم چنان باز بود و دست شکر گذاری کشاورز ها هم به سمت آسمان بلند بود

بارش های این چند روزه امسال برای اولین بار رخت سفید زمستان بر تن هفتاد کیلومتری دنا کرد و در مهران ایلام هم بعد از مدت ها چشم گذاری باران را از چشم اسمان شصت و مردم هم کولر گازی ها را بدون کار بی وقفه خاموش کرده است و با بارش باران خوزستان هم امروز نفس تازه کردو آن ها می گوید که تنفس راحت تر شده است چون الودگی های اهواز کمتر شده است و هوا را لطیف می کند و گرد و خاک ها را پوشاند

برف و باران برخی از دانش اموزان را در اردبیل و مازندران خانه نشین کرد و برخی بارش ها مانند زنجان اردبیل قزوین و چهار محال بختیاری و اردبیل درد جاده ها را بست