پشیمانی قربانی اسید پاشی از بخشش - شبکه‌ما

  مشهورترین قربانی اسید پاشی می گوید که اسید پاشی یک کار واقعا نا جوان مردانه است و او می گوید که وقتی عصبی می شود...

پشیمانی قربانی اسید پاشی از بخشش

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

مشهورترین قربانی اسید پاشی می گوید که اسید پاشی یک کار واقعا نا جوان مردانه است و او می گوید که وقتی عصبی می شود سرفه می کند و می گوید که باید حتما جلوی آن گرفته شود و باید بدانیم که این ظرف یک روزی روی صورت خودش پاشیده می شود و او می گوید اگر این فکر را کند باور کنید که او دیگر این کار را انجام نمی دهد و می گوید که این ها فقط یک سری توضیحات و یا بهتر است بگوییم توجیهاتی است که من که می خواهم بگویم که من روشن فکر هستم می دهم

که این افراد می گوید این افکار دررست نیست و این افکار غلط است و شاید هم این افکار برای قدیمی هاست و می گوید گفتم برید به کسی که زجر کشید و تا اخر عمر نا بینا می شود بروید و یا اینکه بهتر است بگوییم که الان چقدر حاضرید بگیرید تا چشمانتان را بدهید و او می گوید که در خیریه امام علی به من گفتند که ما خیلی ها را تشویق به بخشش کردند و او می گوید که من اشتباه کردم