افشای علی دایی علیه احمدی نژاد - شبکه‌ما

علی دایی که در برنامه نود می باشدو پست خط تلفن در انتن زنده می باشد می گوید که اقای کفاشیان و اقای علی ابادی...

افشای علی دایی علیه احمدی نژاد

دسته بندی ها:
توضیحات:

علی دایی که در برنامه نود می باشدو پست خط تلفن در انتن زنده می باشد می گوید که اقای کفاشیان و اقای علی ابادی من را به عنوان سرمربی برای تیم ملی انتخاب کردند ولی دستور اصلی اقای احمدی نژاد بعد بازی با عربستان من را از تیم ملی کنار گذاشتند که او می گوید که اگر شما مصاحبه چند وقت پیش اقای کفاشیان را دیده باشید به همین موضوع اشاره کرده اند

که فردوسی پور می گوید که اقای علی ابادی هم مستقیم شما را انتخاب نکرد که علی دایی می گوید که شما می توانید از اقای علی ابادی مستقیم بپرسید که اقای احمدی نژاد به ایشون دستور داده اند که مطمئن باشید که چنین چیزی نبود

علی دایی دلیل برکناری خود را از تیم ملی برای اولین و اخرین بار می گوید که سپس می گوید چون به علی دایی پیشنهاد داده بودند که در ستاد انتخابی نرفتم و شرکت نکردم که او می گوید به همین دلیل احمدی نژاد من را کنار گذاشت.که سپس فردوسی پور نیز سعی می کند در همین حین بحث را عوض کند که دیگر این کدورت ها پیش نیاید